Relaxstoelen online uitzoeken, in de testruimte proefzitten.

Privacy Beleid

www.lekkerzitten.nl en lekkerzitten.com

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

lekkerzitten.com kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van lekkerzitten.com, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan lekkerzitten.com verstrekt. lekkerzitten.com kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Waarvoor we gegevens gebruiken

lekkerzitten.com verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.Daarnaast kan lekkerzitten.com uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang bewaren we gegevens

lekkerzitten.com bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van data met anderen

Lekkerzitten.com verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van lekkerzitten.com worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. We gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Ons marketingbureau www.aandachtmarketing.nl analyseert deze gegevens voor ons. Zij slaan geen persoonsgegevens over u op.

Google analytics

lekkerzitten.com maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van lekkerzitten.com bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan lekkerzitten.com te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. lekkerzitten.com heeft hier geen invloed op. lekkerzitten.com heeft Google geen toestemming gegeven om via lekkerzitten.com verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@lekkerzitten.nl. lekkerzitten.com zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Lekkerzitten.com neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van www.lekkerzitten.com maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door lekkerzitten.com verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met lekkerzitten.com op via info@lekkerzitten.nl. Lekkerzitten.com is een website van lekkerzitten.com

Contact

lekkerzitten.com is als volgt te bereiken:

Postadres:Juweellaan 192, 2719 BJ Zoetermeer

Vestigingsadres: idem als boven

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 27030629

Telefoon: 06 51071732

E-mailadres:info@lekkerzitten.nl